Tipicul slujbei la Cuvioasa Maica noastră Parascheva, apărătoarea Moldovei

Tipicul slujbei la Cuvioasa Maica noastră Parascheva, apărătoarea Moldovei

14 / 27 Octombrie 2016

JOI   Cuvioasa Maica noastră Parascheva, apărătoarea Moldovei; Sfinții Mucenici Nazarie, Chervasie, Protasie și Celsie; Sfîntul Mucenic Silvan; Sfîntul Sfințit Mucenic Mihail; Cuviosul Mucenic Maximilian

Troparul Cuvioasei din Mineu, gl. 8-lea

Întru tine Maică cu osîrdie s-a mîntuit cel după chip; / că luînd crucea ai urmat lui Hristos; / și lucrînd ai învățat să nu se uite la trup, că este trecător; / ci să poarte grijă de suflet, de lucru cel nemuritor. / Pentru aceasta și cu îngerii împreună se bucură, Cuvioasă Parascheva, duhul tău.

Alt Tropar al Cuvioiasei din Mineu, gl. 4-lea

Viață pustnicească și fără gîlceavă iubind / și în urma lui Hristos, mirelui tău, / cu dragoste alergînd și jugul cel bun al aceluia în tinerețile tale luînd, / cu semnul Crucii bărbătește întrarmîndu-te împotriva vrăjmașilor celor de gînd / și cu luptele pustnicești, / cu postul, cu rugăciunile și cu picăturile lacrimilor, / cărbunii patimilor ai stins, / vrednică de laudă Parascheva; / și acum în cămările cerești stînd înaintea lui Hristos, / împreună cu înțeleptele fecioare, / roagă-L pentru noi cei ce cinstim sfîntă prăznuirea ta.

Condacul Cuvioasei din Mineu, gl. 3-lea

Pe sfînta folositoare a celor ce sînt întru nevoi, / toți cu dreaptă credință să o lăudăm, / pe preacinstita Parascheva. / Că aceasta lăsînd viața cea stricăcioasă, / pe cea nestricăcioasă a luat în veci. / Pentru aceasta mărirea a aflat / și dar de minuni, / cu dumnezeiasca poruncă.

 

La Vecernie:

La Doamne strigat-am: Punem 8 stihiri ale Cuvioasei din Mineu. Slavă… din Mineu. Şi acum… din Mineu.

Vhod.

Prochimenul zilei.

Paremiile Cuvioasei – 3.

Litia Praznicului.

La stihoavnă: Se pun stihirile Cuvioasei din Mineu, gl. 4-lea. Slavă… din Mineu. Şi acum… a Praznicului din Mineu.

La Acum slobozeşte: Troparele Cuvioasei (amîndouă), Născătoare de Dumnezeu… (o dată)

La Utrenie:

La Dumnezeu este Domnul: Troparul Cuvioasei „Întru tine, Maică cu osîrdie…” (2 ori). Slavă… al 2-lea Tropar, gl. 4-lea. Şi acum… bogorodicina Învierii gl. 4-lea.

Catismele a 13-a, a 14-a şi a 15-a cu Ectenii mici între ele şi Sedelnele Praznicului din Mineu.

Polieleu.

Prochimenul Praznicului, gl. 4-lea „Scumpă este înaintea Domnului moartea cuvioşilor Lui”.

Evanghelia a Praznicului de la Urenie.

Psalmul 50.

După psalmul 50. Slavă… Pentru rugăciunile cuvioasei Parascheva…, Şi acum… Pentru rugăciunile Născătoarei… Miluieşte-mă Dumnezeule…, apoi Stihira Praznicului, gl. 6-lea: „Pomenirea ta în veci…”.

Preotul ziceVozglasul: Cu mila şi cu îndurările…

Canoanele: A Născătoarei din Mineu cu pripeala: „Preasfîntă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi” şi ambele ale Cuvioasei cu pripeala: „Preacuvioasă Maică Parascheva, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi”.

Irmoasele Învierii gl. 6-lea „Ca pe uscat umblînd…”.

Catavasia: „Deschide-voi gura mea…”.

După pesnea a 3-a: Ectenia mică. Sedelna Praznicului din Mineu. Slavă… Şi acum… tot acolo.

După pesnea a 6-a: Ectenia mică. Condacul şi Icosul Cuvioasei din Mineu. Sinaxarul.

După pesnea a 8-a: Ceea ce eşti mai cinstită…

După pesnea a 9-a: Ectenia mică.

Luminînda: Praznicului din Mineu. Slavă… Şi acum… din Mineu.

La Laude: Se pun stihirile Praznicului din Mineu. Slavă… din Mineu. Şi acum… stihira Praznicului, gl. 6-lea din Mineu „Născătoare de Dumnezeu, tu eşti viţa cea adevărată…

Preotul: Slavă Ție, Celui Ce ne-ai arătat nouă lumina.

Strana: (cîntă) Doxologia cea mare.

Ecteniile şi otpustul.

La Ceasuri: Troparul şi Condacul Cuvioasei.

 

La Liturghie:

După Vhod:

Troparele la Liturghie:

  1. Ambele Tropare ale Cuvioasei
  2. .. Si acum… Condacul Cuvioasei

Prochimenul Praznicului.

Apostolul și Evanghelia Praznicului.

Chinonicul: „Lăudați pe Domnul din ceruri…”, „Intru pomenire…”

Prot. Mihail Vicol

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *