Însemnarea cu Sfînta Cruce.

Mulți din cei fară de socotință își fac cruce, fluturînd cu mîna pe fața lor, dar, în deșert se ostenesc, de vreme ce nu închipuiesc crucea dreaptă, iar dracii se bucură de acea fluturare. Cînd, însă, cineva își face cruce dreaptă, punînd mîna sa la frunte și la piept, la umarul drept iar, pe urmă, la cel stîng, apoi ingerii vazînd, se veselesc de adevarata închipuire a crucii pe fetele noastre. Iar îngerul Domnului scrie pe cei ce intră în biserica Domnului, cu frică și cu credință.
Deci, dacă cineva, intrînd în biserică, stă cu frică și își face cu umilință închinaciunea pe „chipul lui Dumnezeu” acela primește iertare de pacate și mila de la Dumnezeu, iar, de intră fără frică, apoi, unul ca acela, la ieșirea din biserică, mai mari păcate dobîndește. Drept aceea, și noi, fraților, venind la biserică, să stăm cu frică, așteptînd de la Dumnezeu mare mila, în veacul de acum și în cel ce va sa fie.

Sfîntul Ioan Gură de Aur

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *