Category Archives: Articole si studii

ANUNT

Cu binecuvîntarea Înalt Prea Sfințitului VLADIMIR Mitropolitul Chisinaului şi Al Întregii Moldove Icoana cu Moaştele Sfintei Fericitei Matrona de la Moscova vor fi puse spre închinare în Biserica cu hramul „Acoperămîntul Maicii Domnului” din str.Cornului 8 s.Buiucani…începînd cu data de 29 septembrie  2019 pînă la data de 27 octombrie 2019.Tel.de contact 069287864…067164589…079816390…

Pomenirea mortilor – Mosii de iarna

Sambata, 9 februarie, Biserica Ortodoxa face pomenirea celor trecuti la cele vesnice. Aceasta sambata este cunoscuta in popor sub denumirea „Mosii de iarna”. Exista pomenirea mortilor, pentru ca Biserica nu vede in moarte sfarsitul existentei omului.

Predică la Duminica Înfricoşătoarei Judecăţi – a lăsatului sec de carne – Sfântul Ioan Gură de Aur

 Nimeni, care nu este bun, nu poate nădăjdui după moarte o soartă bună, chiar de ar număra mii de sfinţi între strămoşii săi, căci fiecare, zice Apostolul, „va lua după cum a lucrat în viaţa cea trupească, ori bine, ori rău” (II Cor. 5, 10).

Atunci vor vedea pe Fiul Omului venind pe nori, cu putere si cu slavă multă” (Lc. 21, 27). Gândirea la iad şi la împărăţia cerului trebuie să ne ferească de păcat. „Noi toţi trebuie să ne arătăm înaintea scaunului Judecăţii lui Hristos, ca să ia fiecare după cele săvârşite prin trup, ori bine ori rău” (II Cor. 5, 10).

Anunt: Taina Sfantului Maslu la Biserica Acoperamintul Maicii Domnului

 

„Este cineva bolnav între voi? Să cheme preoții Bisericii și să se roage pentru el, ungându-l cu untdelemn, în numele Domnului. Și rugăciunea credinței va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va ridica și de va fi făcut păcate, se vor ierta lui.”

(Iacov 5, 14-15)

Marti 11 decembrie 2018,

LA ORA 17.30

SE VA SĂVÂRȘI

TAINA SFÂNTULUI MASLU,

LA BISERICĂ.

 Vă așteptăm pe toți cei cu boli trupești

 sau sufletești!

Predică la Duminica Ortodoxiei (Duminica întâi din Post)

     

Ne găsim astăzi la sfârşitul primei săptămâni a Postului Mare, în Duminica Ortodoxiei sau a dreptei credinţe. În această Duminică, Biserica noastră face amintirea acelei zile în care, cu aproape 1.200 de ani în urmă, Ortodoxia a biruit credinţa cea rătăcită a acelora care erau împotriva cinstirii Sfintelor Icoane şi care ziceau că cinstirea şi închinarea la sfintele icoane ar fi o închinare la idoli, o închinare păgânească şi că icoanele, din această pricină, trebuie scoase din bisericile creştine.

Orarul slujbelor oficiate in prima saptamina a postului mare.

ora 8.00, Utrenia, Ceasurile, Obednița, Vecernia.

ora 17.30 Pavecernița Mare cu citirea Canonului Sf. Andrei Criteanul.

Marți, 28.02

ora 8.00, Utrenia, Ceasurile, Obednița, Vecernia.

ora 17.30 Pavecernița Mare cu citirea Canonului Sf. Andrei Criteanul.

Predică la Duminica lasatului sec de brânză – a Izgonirii lui Adam din Rai – Pr. Ilie Cleopa

 

Când posteşti, să faci milostenie, şi când nu posteşti, iarăşi să faci! Noi, creştinii, trebuie să ţinem posturile predate de la Biserica lui Hristos în măsura în care putem. Pentru cel prea bolnav şi slab postul se dezleagă, dar cum am zis, întâi să aibă grijă să se spovedească şi să se împărtăşească cu Sfintele Taine, şi să se unească cu Hristos. Şi dacă-i prea slab cu trupul, îl dezleagă duhovnicul. Dar întâi să aibă grijă de suflet. Se poate întâmpla ca prin Sfânta Împărtăşanie sau prin Sfântul Maslu, sau prin alte rugăciuni, să se facă sănătos chiar şi fără dezlegare de la post.

Predică la Sfinţii Trei Ierarhi

Începutul înţelepciunii este frica de Dumnezeu şi priceperea este ştiinţa Celui Sfînt (Pilde 9, 10)
Iubiţi credincioşi,
Cu mila şi cu îndurarea Preabunului nostru Dumnezeu Cel în Treime închinat şi mărit, am ajuns şi în anul acesta la prăznuirea marilor ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Cuvîntătorul de Dumnezeu şi Ioan Gură de Aur. De aceea ne-am adunat astăzi la Sfînta Biserică pentru a cinsti după cuviinţă pe această treime de ierarhi, apărătorii Preasfintei Treimi, pe care îi laudă toată creştinătatea. Cinstim astăzi pe Sfinţii Trei Ierarhi Vasile, Grigorie şi Ioan, lauda Ortodoxiei, cununa Bisericii lui Hristos, apostolii pocăinţei, tîlcuitorii cei mai adînci ai Sfintei Scripturi. Lăudăm astăzi pe aceşti trei mari ierarhi, învăţători şi luminători ai lumii, vase alese ale Sfîntului Duh, părinţi ai evlaviei noastre, păstori plini de rîvnă ai creştinilor, dascăli ai dreptei credinţe, hrănitorii săracilor, apărătorii văduvelor şi povăţuitorii călugărilor.

Predică la Duminica Fiului risipitor (despre pocăinţă şi desfrânare)

Tată, greşit-am la cer şi înaintea Ta; Nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul Tău. Primeşte-mă ca pe unul din argaţii Tăi… (Luca 15, 18-19)

Predică la Duminica a XXXIII-a după Rusalii ( a Vameşului şi a Fariseului ) Despre mîndrie şi smerenie

Voi sînteţi cei ce vă faceţi pe voi drepţi înaintea oamenilor, dar Dumnezeu cunoaşte inimile voastre;
căci ceea ce la oameni este înalt, urîciune este înaintea lui Dumnezeu

(Luca 16, 15)

Iubiţi credincioşi,

În multe locuri ale Sfintei Scripturi se arată cît de mare, cît de păgubitoare de suflet şi cît de urîtă de Dumnezeu este patima mîndriei, dar nu puţin se poate cunoaşte răutatea acestui păcat şi din învăţătura Sfintei Evanghelii de astăzi. Eu, fiind prea mic şi nepriceput a arăta prin scris sau prin cuvînt cîte înfăţişări are şi cît de felurită este această răutate a păcatului mîndriei, voi aduce în mijloc o învăţătură preaminunată a Sfîntului Ioan Scărarul în această privinţă. Prin aceasta se va cunoaşte cîte capete are această înfricoşată fiară a mîndriei şi prin care cei înţelepţi şi iscusiţi vor înţelege cît de pestriţ şi primejdios este acest păcat.

Tipicul slujbei la Cuvioasa Maica noastră Parascheva, apărătoarea Moldovei

Tipicul slujbei la Cuvioasa Maica noastră Parascheva, apărătoarea Moldovei

14 / 27 Octombrie 2016

JOI   Cuvioasa Maica noastră Parascheva, apărătoarea Moldovei; Sfinții Mucenici Nazarie, Chervasie, Protasie și Celsie; Sfîntul Mucenic Silvan; Sfîntul Sfințit Mucenic Mihail; Cuviosul Mucenic Maximilian

Troparul Cuvioasei din Mineu, gl. 8-lea

Întru tine Maică cu osîrdie s-a mîntuit cel după chip; / că luînd crucea ai urmat lui Hristos; / și lucrînd ai învățat să nu se uite la trup, că este trecător; / ci să poarte grijă de suflet, de lucru cel nemuritor. / Pentru aceasta și cu îngerii împreună se bucură, Cuvioasă Parascheva, duhul tău.

Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni a fost canonizat

Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni a fost canonizat în prezența a mii de creștini, care au venit din toate colțurile țării. La slujba de canonizare au fost invitați ierarhi din toate eparhiile în care a propovăduit sfântul.

CHIȘINĂU, 4 sept – Sputnik. La Mănăstirea Căpriana, în ziua de sâmbătă, 3 septembrie, a fost săvârșită ultima slujbă de pomenire a Mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni. După care, un sobor de ierarhi și preoți au citit Tomosului de Canonizare al Sfântului ierarh Gavriil, informează mitropolia.md.

Sfeștania și sfințirea casei – Cum și când?

Sfestania este denumirea populara pentru slujba Aghiasmei mici sau Sfintirea cea mica a apei. Preotul poate savarsi aceasta slujba fie in biserica, fie in casele credinciosilor.

Biserica Sfântului Mormânt

E un loc sfânt, cu o istorie zbuciumată, disputat de-a lungul timpului de păgâni, musulmani și creștini. Biserica Sfântului Mormânt cuprinde în interiorul său unele dintre cele mai importante locuri în care a pătimit Mântuitorul Hristos.